Diensten

Administratief management

Zodra vastgoed een nieuwe huurder heeft volgt er natuurlijk een administratie. In de bemiddelingsfase hebben we alles afspraken en details op papier gezet en die moeten nageleefd worden. Dit kunnen we volledig voor u uit handen nemen zodat u iedere maand de huurder ontvangt. Dan doen wij de rest.

Het bewaken van de huurstroom en het tijdig innen van de servicekosten is de basis van gezond Financieel Vastgoedmanagement. Wij garanderen dat de afrekening servicekosten binnen één jaar na afloop van het kalenderjaar plaatsvindt.

Hopmans Groep - Woning verhuren - Beheer vastgoed
Hopmans Groep – Woning verhuren – Beheer vastgoed

Diensten overzicht

Preventieve inspecties

Tijdige signalering voorkomt vervelende situaties. Wij voeren preventieve inspecties uit om de continuïteit van de kwaliteit te waarborgen.

Coördineren c.v.-onderhoud

De levensduur van een c.v. installatie is langer bij goed onderhoud. Bij alle woningen zorgen we ervoor dat er een onderhoudscontract aanwezig is voor de jaarlijkse inspectie. Wij coördineren dit onderhoud voor alle woningen.

Brandveiligheidsinspectie

Veiligheid staat hoog op de agenda bij de Hopmans Groep. Een goede en terugkerende inspectie om de brandveiligheid te controleren hoort daarbij. We controleren de brandmelders en brandblussers.

Afhandeling klachtenonderzoek

Ondanks de preventieve inspecties kan het altijd gebeuren dat er toch reden is om ontevreden te zijn. Dan kan men een klacht indienen en dan zullen we op onderzoek uitgaan. Altijd met het doel om de klacht op te lossen en iedereen tevreden te houden.

Verhelpen technische storingen

Ons team van de technische dienst voeren onderhoud en inspecties uit aan de technische installaties in het vastgoed. Door de kennis en ervaring kunnen zij ook zelf storingen verhelpen. Wanneer een storing niet door ons zelf opgelost kan worden zullen we een expert inschakelen.

Contract Management

Grip houden op contracten en daarmee ook de regie over de gemaakte afspraken. Dat doen we door pro-actief contractmanagement te voeren. Op die manier voorkomen we vervelende situaties en bent u er zeker van dat uw contracten actueel zijn en aan de standaarden voldoet.

Contract- en dossierbeheer

Alle contracten worden door ons digitaal bewaard en contracten met huurders, oud-huurders en energieleveranciers, onderhoud en dergelijke beheren we voor u.

Financieel Management

Betaalt de huurder wel netjes op tijd? Dat is een vraag die iedere maand terug komt en waar wij u bij kunnen helpen. Met financieel management kunnen we u een groot aantal zaken uit handen nemen.

Maandelijks factureren van huur

Huurbetaling is een maandelijks terugkerende aangelegenheid. Wij kunnen voor u de maandelijkse facturen versturen.

Maandelijks innen van huur

Een factuur versturen is belangrijk,  maar controleren of de betaling binnen is net zo. Wij zullen maandelijks controleren of de huurder tijdig de huur naar ons heeft overgemaakt.

Bewaken van achterstanden

Wanneer een huur niet tijdig betaald is zullen wij dat direct signaleren. Er volgt dan een proces van dossieropbouw dat u voorbereidt in een eventuele procedure. Wij doen er overigens alles aan om dat te voorkomen.

Versturen van aanmaningen

Een voorbeeld van dossieropbouw is het versturen van aanmaningen. Dan krijgt de huurder de tijd om voor een bepaalde datum alsnog de huur te voldoen.

Huurindexatie toepassen

Ieder jaar kunnen huurprijzen geïndexeerd worden op basis van inflatie en door de overheid vastgestelde percentages. In overleg met u kunnen we huurindexaties doorvoeren.

Verrekenen voorschotten

Huur bestaat over het algemeen uit verschillende bedragen. Een huurprijs, plus eventuele servicekosten en een voorschot voor gas/water/energie. Wij kunnen die voorschotten jaarlijks verrekenen op basis van meterstanden.

Financiële overzichten

Wanneer we uw financieel management mogen uitvoeren, kunnen we ook financiële overzichten voor u maken. Op die manier ziet u snel en overzichtelijk wat uw rendement is geweest en waar eventuele kosten of risico’s zitten.

Controleren van servicekostenafrekeningen

Vastgoed welke verhuurd wordt en waarbij een Vereniging van Eigenaren acties is sturen jaarlijks afrekeningen van de servicekosten. Deze worden gecontroleerd en met de afnemers overlegd en doorbelast.

Fiscaal-juridisch management

Tegenwoordig is het steeds belangrijker om slimme fiscale planning bij vastgoedtransacties en vastgoedrealisaties te maken. Weet u bijvoorbeeld welke fiscale afwegingen u moet maken bij bouwen, gebruiker, verhuren, overdragen of beleggen in vastgoed? Hopmans Groep heeft de kennis en expertise in huis om u hierbij te begeleiden.

Heeft u wel eens nagedacht of vragen over:

 • Structurering en winstneming van vastgoed?
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden bij herinvesteringsreserves?
 • Aanschaf in privé of rechtspersoon?
 • Aandachtspunten btw beleggen in vastgoed?
 • Belastbaarheid van vastgoedtransacties, box 3 of box 1?
 • Verzekeringskwesties?
 • Opstellen en behandelen van WOZ bezwaarschriften?

Servicekosten voor gebouwen

Maandelijkse worden er servicekosten gerekend voor de huurder. Elke woonsituatie wordt apart bekeken en op basis daarvan worden servicekosten opgesteld. Deze servicekosten kunnen bestaan uit:

 • glas- en rioolverzekering
 • schoonmaak algemene ruimtes
 • onderhoud gemeenschappelijke tuin
 • waterverbruik
 • stookkosten

Wij helpen u ook bij de controle van servicekostenafrekening.

Managementrapportages via het portaal

Voor iedereen die een woning bij ons verhuurt, hebben we online portal waarin we alles omtrent de woning vastleggen en online inzichtelijk maken. In de portal staan financiële overzichten, onderhoudsgeschiedenis, storingsmeldingen van de huurder en nog veel meer. Het geeft u de mogelijk om altijd en overal te zien hoe het gaat met de verhuur van uw vastgoed.

Financiële overzichten

In de portal zit een dashboard die de financiële status van de woning toont. Hierin kunt u zien hoe de huurder de huur betaalt, wat de bezettingsgraad is per pand en wat de totale huurstroom bedraagt.

Offerte aanvraag en opdrachtverstrekking

Voor specifiek onderhoud kunnen we voor u offertes opvragen bij externe partijen. Op die manier kunt u kiezen welke offerte past bij uw wensen. Zodra u akkoord geeft coördineren we de werkzaamheden.

Coördineren onderhoudsopdrachten

Wanneer er onderhoud nodig is in uw verhuurde woning kunnen we dat voor u coördineren en uitvoeren. Via ons vaste aangesloten partners kunnen we snel en scherp herstel- en onderhoudsopdrachten aanbieden. Met een simpele actie kunt u een offerte akkoord geven zodat wij het onderhoud verder kunnen verzorgen.

Adviesrapport toekomstig onderhoud

Omdat wij proactief met onderhoud en de kwaliteit van uw vastgoed aan de slag gaan, kunnen wij ook toekomstig onderhoud signaleren. Denk hierbij aan de beperkte levensduur van ketel, dakbedekkingen en bijvoorbeeld sanitair. Door onze tijdige signalering en rapportage weet u ruim vooraf dat er onderhoud nodig is. Dit voorkomt financiële verrassingen en zorgt voor tevreden huurders.

Adviesgesprek

Wat is uw vastgoed vraagstuk?

Vertel ons wat u belangrijk vindt en we vinden samen een passende oplossing voor uw vastgoed.

Hopmans-Groep-Administratief-Management-Vastgoed
Hopmans-Groep-Administratief-Management-Vastgoed
Scroll naar boven