Hopmans Wonen Huurcontract en huurovereenkomst opstellen.jpg

Alle diensten overzicht

Alle zaken waarmee wij u kunnen ondersteunen.

Diensten overzicht

Commercieel management

Verkoopbemiddeling bedrijfsruimte

De verkoop van een bedrijfsruimte kent net weer andere uitgangspunten dan een particuliere woonruimte. Onze kennis en ervaring op gebied van bedrijfsruimte geeft u de zekerheid dat u niet voor verrassingen komt te staan. En dat gaat niet alleen over de prijs.

Verhuurbemiddeling parkeerplaats

Met regelmaat komen er parkeerplekken op gewilde locaties vrij. Dit kan een centrumlocatie zijn, maar ook in een parkeerkelder van een wooncomplex of garagebox.

Verhuurbemiddeling opslag

In sommige situaties kan het zijn dat u tijdelijk of voor lange termijn extra opslagruimte nodig heeft. Voor zowel particulieren als zakelijke opslagruimten bieden wij verschillende mogelijkheden. Bekijk ons aanbod wanneer u opzoek bent naar een garagebox of compleet magazijn. En alles daartussen.

Verhuurbemiddeling bedrijfsruimte

Binnen de Hopmans Groep hebben wij consultants die gespecialiseerd zijn in de verhuur van Bedrijfsonroerend Goed (BOG). Van losse units voor ZZP’ers tot volledige bedrijfsterreinen voor logistieke bedrijven.

Beheer

Bij een nieuwe huurder houdt het natuurlijk niet op. Wij zijn erin gespecialiseerd om vastgoed volledig te beheren. Wij kunnen voor u het technische -en administratieve beheer uitvoeren zodat u iedere maand de huur ontvangt en wij het onderhoud en administratie verzorgen. Kijk voor de details over de soorten beheer op de betreffende pagina’s.

Taxatie

Een taxatie is een officieel document dat verder uitgewerkt is dan een waardebepaling. Wij kunnen voor u een taxatie laten uitvoeren door één van onze partners. Deze kunt u gebruiken bij de aanvraag van een hypotheek, Belastingdienst of verzekeraar. De taxaties zijn voorzien van het NWWI-keurmerk.

Waardebepaling bedrijfsonroerendgoed

Het kan voor u waardevol zijn om te weten wat het pand waard is. Dit kan bijvoorbeeld meespelen of u blijft waar u zit of dat u overweegt om te verhuizen. Wij kunnen voor u een waardebepaling maken waarmee we onder andere rekening houden met de lokale marktomstandigheden.

Waardebepaling woonruimte

Voor het bepalen van de marktwaarde van een woonruimte zijn er tal van online tools. Echter gaan deze uit van algemene informatie en dat is precies waarom deze waardes vaak onbetrouwbaar zijn en een verkeerd beeld geven. Wij kunnen voor u een onderbouwde waardebepaling maken. Dan weet u echt wat de waarde is van uw woonruimte.

Aankoopbegeleiding

Wanneer u van plan bent om een woning of bedrijfsmatig pand aan te kopen, is het belangrijk om te weten hoe dit proces verloopt. Wij hebben de kennis en ervaring van deze processen en kunnen u begeleiden in deze spannende aangelegenheid. Dit doen we voor particulieren en zakelijke opdrachtgevers.

Contracten

Zodra er een overeenstemming is bereikt met een potentiële huurder of koper dan zorgen we voor het papierwerk. De details van de overeenkomst worden in een concept contract opgesteld en aan u voorgelegd. Bij akkoord sturen we het contract ter ondertekening op naar de andere partij. Op die manier ligt alles wat we afspreken vast en kan het formeel worden afgehandeld. Bij verhuur is dat de ondertekening van het huurcontract, bij verkoop is dat de overdracht bij de notaris.

Onderhandelingen

Bij interesse van een potentiële huurder of koper zullen we namens u de eerste onderhandelingen voeren. In deze fase doen wij een belangrijke screening van de kandidaten om te voorkomen dat we in gesprek gaan met mensen die niet voldoen aan het opgestelde profiel. Wij weten van u wat de kaders zijn waarbinnen u denkt en wij zorgen voor een eerste selectie van de geïnteresseerden. Elke serieus bod leggen we aan u voor zodat u altijd zelf de controle heeft met wie we verder kunnen.

Bezichtigingen

We zorgen dat iedereen die reageert op het pand een eerlijke en dezelfde kans krijgt om te huren of te kopen. Afhankelijk van de belangstelling plannen we meerdere momenten in om de geïnteresseerden een goede indruk te geven van het pand. Wij zullen hier altijd bij aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Diensten overzicht

Administratief management

Financiële overzichten

In de portal zit een dashboard die de financiële status van de woning toont. Hierin kunt u zien hoe de huurder de huur betaalt, wat de bezettingsgraad is per pand en wat de totale huurstroom bedraagt.

Offerte aanvraag en opdrachtverstrekking

Voor specifiek onderhoud kunnen we voor u offertes opvragen bij externe partijen. Op die manier kunt u kiezen welke offerte past bij uw wensen. Zodra u akkoord geeft coördineren we de werkzaamheden.

Coördineren onderhoudsopdrachten

Wanneer er onderhoud nodig is in uw verhuurde woning kunnen we dat voor u coördineren en uitvoeren. Via ons vaste aangesloten partners kunnen we snel en scherp herstel- en onderhoudsopdrachten aanbieden. Met een simpele actie kunt u een offerte akkoord geven zodat wij het onderhoud verder kunnen verzorgen.

Adviesrapport toekomstig onderhoud

Omdat wij proactief met onderhoud en de kwaliteit van uw vastgoed aan de slag gaan, kunnen wij ook toekomstig onderhoud signaleren. Denk hierbij aan de beperkte levensduur van ketel, dakbedekkingen en bijvoorbeeld sanitair. Door onze tijdige signalering en rapportage weet u ruim vooraf dat er onderhoud nodig is. Dit voorkomt financiële verrassingen en zorgt voor tevreden huurders.

Maandelijks factureren van huur

Huurbetaling is een maandelijks terugkerende aangelegenheid. Wij kunnen voor u de maandelijkse facturen versturen.

Maandelijks innen van huur

Een factuur versturen is belangrijk,  maar controleren of de betaling binnen is net zo. Wij zullen maandelijks controleren of de huurder tijdig de huur naar ons heeft overgemaakt.

Bewaken van achterstanden

Wanneer een huur niet tijdig betaald is zullen wij dat direct signaleren. Er volgt dan een proces van dossieropbouw dat u voorbereidt in een eventuele procedure. Wij doen er overigens alles aan om dat te voorkomen.

Versturen van aanmaningen

Een voorbeeld van dossieropbouw is het versturen van aanmaningen. Dan krijgt de huurder de tijd om voor een bepaalde datum alsnog de huur te voldoen.

Huurindexatie toepassen

Ieder jaar kunnen huurprijzen geïndexeerd worden op basis van inflatie en door de overheid vastgestelde percentages. In overleg met u kunnen we huurindexaties doorvoeren.

Verrekenen voorschotten

Huur bestaat over het algemeen uit verschillende bedragen. Een huurprijs, plus eventuele servicekosten en een voorschot voor gas/water/energie. Wij kunnen die voorschotten jaarlijks verrekenen op basis van meterstanden.

Financiële overzichten

Wanneer we uw financieel management mogen uitvoeren, kunnen we ook financiële overzichten voor u maken. Op die manier ziet u snel en overzichtelijk wat uw rendement is geweest en waar eventuele kosten of risico’s zitten.

Controleren van servicekostenafrekeningen

Vastgoed welke verhuurd wordt en waarbij een Vereniging van Eigenaren acties is sturen jaarlijks afrekeningen van de servicekosten. Deze worden gecontroleerd en met de afnemers overlegd en doorbelast.

Diensten overzicht

Technisch management

Verduurzaming

Dat is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt op kleinere schaal. Daarmee bedoelen we dat het niet zozeer iets is dat op de politieke agenda staat, maar waar we allemaal mee aan de slag kunnen. Denk aan het opwekken van eigen energie door het gebruik van zonnepanelen. Maar naast verduurzaming in energie, kunnen we ook verduurzaming toepassen in de isolatie van woningen of adviseren over de geldende subsidies.

Facilitair management

In sommige situaties hebben we te maken met gezamenlijke ruimtes, zoals tuinen, portieken of trappenhuizen. Om ervoor te zorgen dat deze ruimtes onderhouden worden bieden we facilitair management aan. Dan zullen we op gezette tijden zorgen voor het benodigde onderhoud. Dat doen we zelf of met onze vaste aangesloten partners. Wij zijn ervaren en bedreven in het organiseren en aansturen van facilitaire processen.

Energiemanagement

Dit is een onderwerp waar we actief mee bezig zijn. Of u nu een woning inclusief of exclusief energie verhuurt. Degene die de rekening krijgt is gebaat bij zo laag mogelijke kosten. Een manier om slim om te gaan met energiemanagement zijn interactieve radiatorknoppen. Dan kan men op afstand nog de verwarming uitzetten of een ruimte waar niemand komt ook de temperatuur verlagen. Voor een aantal verhuurders hebben we deze oplossing al geïmplementeerd.

Meerjarenonderhoudsplanning

Bij het technisch management van vastgoed kijken we ook altijd vooruit. Iets dat nog niet aan vervanging toe is, kan over een een aantal jaren wel aan de beurt zijn. En niet alles hoeft tegelijkertijd gedaan te worden. Wij adviseren u over de prioriteiten van de onderhoudsplanning op langere termijn zodat u uw inversteringen kunt plannen.

Preventieve inspecties

Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat de huurder zich volgens de regels van fatsoen en het contract gedraagt. Op die manier kunnen we vervelende situaties aan het einde van een huurperiode tot een minimum beperken en is iedereen altijd op de hoogte van de staat van een woning.

Mutatieonderhoud

Begeleiden van huurders bij verbouw- en inrichtingsprojecten. U werkt hierbij nauw samen met de technisch manager en de facility manager die deel uitmaken van het team.

24/7 Bereikbaarheid voor huurder en verhuurder

Als vastgoed professionals zijn we erop ingericht om 24/7 bereikbaar te zijn voor zowel de huurder en de verhuurder. Mocht er een acute situatie zijn dan kunnen we altijd ondersteunen en assisteren als dat nodig is. Voorbeelden van meldingen zijn: lekkende kraan, wifi hapert, lekkage dak, kapotte ruit of sleutel kwijt. Er kan contact worden gezocht via e-mail, telefoon of ons online platform.

Serviceonderhoud namens huurder

Een huurder kan ook een verzoek indienen voor onderhoud. Denk aan een kapotte kookplaat, kapotte ruit of lekkende kraan. Dan kunnen we de melding inschatten op verschillende punten zoals herstelkosten, kans op erger worden en prioriteit. We zullen u hierover op de hoogte stellen en de keuze voorleggen om de service al dan niet uit te voeren.

Contracten onderhoud, gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO)

Bij de verhuur van woningen stellen we altijd vooraf vast dat er onderhoudscontracten aanwezig zijn voor bijvoorbeeld de CV ketel. Wij willen dan die contracten inzien zodat we bij storingen weten bij wie we terecht kunnen. Op die manier kunnen we namens u als verhuurder snel en adequaat onderhoud coördineren.

Planmatig onderhoud, toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)

Of uw pand nu oud of nieuw is, er is altijd onderhoud nodig. Denk aan het lekdicht houden van een dak, de verflaag op de houten kozijnen of de modernisering van keuken en sanitair. We kunnen dit voor u in kaart brengen en u adviseren over het te plannen onderhoud. Uiteraard kunnen we de uitvoering hiervan ook in overleg met u regelen. Dit proactieve onderhoud noemen we toestandsafhankelijk onderhoud (TAO).

Klachtenonderhoud, storingsafhankelijk onderhoud (SAO) 24/7

Huurders kunnen wel eens een klacht of storing melden. Dat kan allerlei oorzaken hebben en ze kunnen daarvoor 24/7 bij ons terecht. Wij zullen de melding altijd opvolgen en inschatten wat er precies aan de hand is, of de huurder er zelf iets aan kan doen en als het nodig is zorgen wij voor de oplossing. Dit reactieve onderhoud noemen we storingsafhankelijk onderhoud (SAO).

Adviesgesprek

Wat is uw vastgoed vraagstuk?

Vertel ons wat u belangrijk vindt en we vinden samen een passende oplossing voor uw vastgoed.

hopmans groep homepage vastgoed mensen
hopmans groep homepage vastgoed mensen
Scroll naar boven